01. Χειρομάλαξη Χαλαρωτική


01. Χειρομάλαξη Χαλαρωτική

Χαλαρωτική μάλαξη

Επιτυγχάνουμε:
• Mείωση του πόνου και του μυϊκού σπασμού
• Τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος
• Mείωση οιδημάτων και αναζωογόνηση των μυών και του δέρματος
• Χαλάρωση και ευεξία, μέσω της έκλυσης ενδορφινών.