06. Έλξη Αυχενικής Μοίρας Σ.Σ.


06. Έλξη Αυχενικής Μοίρας Σ.Σ.

Ενδείξεις:
• Σπονδυλοαρθροπάθεια.
• Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.
• Στένωση μεσοσπονδυλίου τρήματος.

Επιτυγχάνουμε:
• Αποσυμπίεση των μεσοσπονδυλίων δίσκων.
• Μυοχάλαση.
• Καλύτερη τροφικότητα του μεσοσπονδύλιου δίσκου
• Διάταση των συνδέσμων.