Βιολογική Επανατροφοδότηση


Βιολογική Επανατροφοδότηση


Βιολογική Επανατροφοδότηση

H βιολογική επανατροφοδότηση είναι η μέθοδος με την οποία διδάσκεται ο έλεγχος διάφορων βιολογικών λειτουργιών του σώματος με την βοήθεια ειδικών μηχανημάτων που τις καταγράφουν. Τα οπτικοακουστικά σήματα της συσκευής παρακολουθεί ο θεραπευόμενος και εκπαιδεύεται να τα τροποποιήσει με εξατομικευμένες χαλαρωτικές ή φυσικές ασκήσεις προσπαθώντας να τα επαναφέρει στο φυσιολογικό ή επιθυμητό επίπεδο. Αποτελεί έναν τρόπο για την απόκτηση ελέγχου των διαδικασιών του σώματος με στόχο την μυϊκή επανεκπαίδευση, την χαλάρωση, την ανακούφιση από τον πόνο και την ανάπτυξη πιο υγειών και άνετων κινητών προτύπων ζωής.

Η βιολογική επανατροφοδότηση δεν είναι θεραπεία, είναι περισσότερο μια εκπαιδευτική διαδικασία για την εκμάθηση των ειδικευμένων δεξιοτήτων του μυαλού και του σώματος. Η εξάσκηση με το Biofeedback επιτρέπει στους ασθενείς να ελέγχουν τις κινήσεις τους, να αντιλαμβάνονται και να αισθάνονται το σώμα τους και να το θέτουν υπό έλεγχο μέσω της συνεχούς επανατροφοδότησης.