Βιογραφικό


Βιογραφικό


Επαγγελματική Εμπειρία & Εκπαίδευση

2003 έως σήμερα εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στα δικά μου εργαστήρια φυσικοθεραπείας, που βρίσκονται 1 στην οδό Κούμα 10, στη Λάρισα και 2 στο Πουρνάρι.

2001 – 2003: Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με βαθμό καλώς 6,7.

1994 – 1999: Πτυχιούχος Πανεπιστημίου National Sports Academy (NSA) “Vassil Levski”, Kinesitherapy faculty.

1992 – 1994: Ι.Ε.Κ. Παστέρ Θεσσαλονίκη. Β. Φυσικοθεραπείας.

1985 – 1991: Γυμνάσιο & Λύκειο Συκουρίου

1979 – 1985: Δημοτικό σχολείο Πουρναρίου

Σεμινάρια

30/11 – 3/12/2006:
The McKenzie Institute, Mechanical Diagnosis and Therapy – Part A – The Lumbar Spine

3, 4 & 5/11/2006:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Οσφυαλγία Είκοσι Χρόνια μετά…

5/11/2006:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Η εφαρμογή της Τεχνικής Mulligan στον Οσφυικό Πόνο

4/11/2006:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Η εφαρμογή της P.N.F. στον Οσφυϊκό Πόνο

4/11/2006:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Οσφυική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης

3/11/2006:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Οι Θεωρητικές Βάσεις και οι Βασικές Αρχές του Βιο-ιατρικού Βελονισμού

18/6/2006:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Εξιδικευμένα Μαθήματα του Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων της Ε.Ε.Ε.Φ.

20/5/2006:
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Σύγχρονες Τεχνικές Αποκατάστασης Κακώσεων Ωμικής Ζώνης

4/3/2006:
Kinesio Taping Association – Basic Course

4, 5 & 6/11/2005:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Κλινική Φυσικοθεραπεία Ειδικά Πεδία και Εφαρμογές

27 – 29/05/2005:
1st Balkan Congress of Physiotherapy

15 – 16/05/2004:
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπείας – Σύγχρονη Θεραπαευτική Αντιμετώπιση προβλημάτων Ποδοκνημικής

5/12/2004:
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Ετήσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας

4/11/2005:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Μυοπεριτονιακός Πόνος

5/12/2004:
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας – Οξύς & Χρόνιος Πόνος

29/11/2003:
Ορθοπεδική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Πρόληψης – Φυσικοθεραπευτικής Αντιμετώπισης των Αθλητικών Κακώσεων

31/10 – 2/11/1997:
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Διεθνές Πολυθεματικό Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας