Kinesiology Taping


Kinesiology Taping


Kinesiology Taping
Kinesiology Taping

Τo kinesiotape είναι μία λεπτή ελαστική, θεραπευτική ταινία που μπορεί να βελτιώσει τη θεραπεία- αποκατάσταση τραυματισμών και οξείων και χρόνιων ασθενειών. Είναι σχεδόν ταυτόσημη με το ανθρώπινο δέρμα τόσο στο πάχος όσο και την ελαστικότητα, η οποία επιτρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να δεσμεύει ή να περιορίζει την κίνηση. Το kinesiotape είναι λεπτό και εύκαμπτο, επιτρέποντάς του να παρέχει δυναμική υποστήριξη, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει μια ασφαλή και λειτουργική κίνηση. Στις περισσότερες εφαρμογές μπορεί να φορεθεί 4-5 ημέρες, ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης ή και στο κολύμπι.


To kinesiotape υποστηρίζει τους μύες: Βελτιώνει τη μυϊκή συστολή, μειώνει την κούραση των μυών, ανακουφίζει τον πόνο και αυξάνει την τροχιά της κίνησης.
Αφαιρεί τη συμφόρηση στη ροή των σωματικών υγρών: Βελτιώνει την αιματική και λεμφική κυκλοφορία, μειώνει την υπερβολική θερμότητα και τις χημικές ουσίες στον ιστό, μειώνει τον ερεθισμό του μυός, μειώνει το μη φυσιολογικό συναίσθημα και πόνο στο δέρμα και τους μύες.
Ενεργοποιεί τα ενδογενή αναλγητικά συστήματα: Ενεργοποιεί το ανιόν ή κατιόν ανασταλτικό σύστημα.
Διορθώνει τα αρθρικά προβλήματα: Διορθώνει την τροχιοδρόμηση της άρθρωσης, ομαλοποιεί τον μυϊκό τόνο και τη μη συντονισμένη περιτονία στις αρθρώσεις, αυξάνει την τροχιά της κίνησης και ανακουφίζει από τον πόνο.


Kinesiology Taping

Ενδείξεις – Εφαρμογές

• Αρθραλγία – Αρθροπάθεια
• Μυϊκός πόνος.
• Τραυματισμούς μαλακών ιστών.
• Κοινοί Τραυματισμοί.
• Φλεγμονώδεις καταστάσεις και οίδημα.
• Προβλήματα στάσης.
• Μετεγχειρητική αποκατάσταση.
• Λεμφοίδημα .
• Πρόληψη αθλητικής κάκωσης .
• Ενίσχυση αθλητικής επίδοσης ιδίως μετά από τραυματισμό.


Kinesiology Taping