Ηλεκτροθεραπεία – EMS


Ηλεκτροθεραπεία – EMS


Ηλεκτροθεραπεία - EMS

Διαδυναμικά – Γαλβανικά – Φαραδικά – TENS – Διασταυρούμενα – Russian Stimulation – Ρεύματα ηλεκτρογυμναστικής

H ηλεκτροθεραπεία είναι το πιο διαδεδομένο μέσο που χρησιμοποιεί η φυσικοθεραπεία και βασίζεται στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θεραπευτικό σκοπό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε, χρησιμοποιούμε και διαφορετικό τύπο ρεύματος. Η ηλεκτροθεραπεία χρησιμοποιείται για την αναλγητική της δράση, για την ικανότητά της να βελτιώνει την κυκλοφορία και τον κινητικό έλεγχο, να προλαμβάνει την μυϊκή ατροφία και δυσκαμψία, να ενισχύει την μικροκυκλοφορία και την πρωτεϊνική σύνθεση ώστε να επουλωθούν οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί, να θεραπεύει την νευρομυϊκή δυσλειτουργία κ.α.


Διασταυρούμενα: Χρησιμοποιούνται δύο μέσης συχνότητας εναλλασσόμενα ρεύματα, για να παραχθεί ένα νέο σε διαφορετική συχνότητα και πλάτος. Το νέο ρεύμα χαμηλής συχνότητας που προκύπτει δημιουργείται μέσα στους ιστούς. Επειδή εφαρμόζονται μέσης συχνότητας ρεύματα παρατηρείται μείωση των αντιστάσεων του δέρματος και διείσδυση του ρεύματος σε πολύ μεγαλύτερο βάθος.

Διαδυναμικά: χρησιμοποιούνται τροποποιούμενα ρεύματα ημιτονοειδούς μορφής, απλής (50hz) ή διπλής (100hz) ανόρθωσης του εναλλασσόμενου ρεύματος, τα οποία σε συνδυασμό με το γαλβανικό ρεύμα, εφαρμόζονται για την καταπολέμηση συμπτωμάτων.

ΤENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, δηλαδή διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση. Πρόκειται για μια ειδική τεχνική που στοχεύει στην ανακούφιση του πόνου.

Γαλβανικά: Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα.


Χημικές αντιδράσεις προκαλούνται όταν το ρεύμα διαπεράσει μέσα από τους ιστούς της επιδερμίδας.
Η πολικότητα χωρίζεται σε θετική και αρνητική.

Στον θετικό πόλο (άνοδος):
– Παράγονται όξινες αντιδράσεις
– Μειώνεται η τροφοδότηση του αίματος
– Σκληραίνουν οι ιστοί
Δεν χρησιμοποιείται συχνά, έχει αλκαλική αντίδραση.

Στον αρνητικό πόλο (κάθοδος):
– Παράγει αλκαλική αντίδραση
– Διεγείρει τα νεύρα
– Αυξάνει την τροφοδότηση του αίματος
– Μαλακώνει τους ιστούς


Οι εφαρμογές που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:
Φόρηση: ονομάζεται η διαδικασία εισχώρησης των παρασκευασμάτων στο δέρμα.
Καταφόρηση: ονομάζεται η διαδικασία όπου χρησιμοποιείται η χρήση του θετικού πόλου.
Αναφόρηση: ονομάζεται η διαδικασία όπου χρησιμοποιείται η χρήση του αρνητικού πόλου.
Απολέπιση: ονομάζεται η διαδικασία όπου μαλακώνουν και υγροποιούνται τα λιπαρά στρώματα τις επιδερμίδας π.χ. desincrustation.

Το γαλβανικό ή συνεχές ρεύμα αντενδείκνυται σε:
• Σε άτομα με προβλήματα αισθητικότητας
• Σε αλλεργικά άτομα
• Σε δέρματα που παρουσιάζουν τομές, εκδορές ή ρήξεις της συνέχειάς τους


Φαραδικά Ρεύματα
Πρόκειται για ειδική μορφή εναλλασσόμενου ρεύματος. Τα ηλεκτρόδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα επικαλυπτόμενα και τα γυμνά ελαστικά ηλεκτρόδια. Σε θεραπείες προσώπου χρησιμοποιούνται μόνο τα επικαλυπτόμενα ηλεκτρόδια, τα οποία με την σειρά τους διακρίνονται σε επικαλυπτόμενα με πορώδες ύφασμα και σε ηλεκτρόδια με μορφή μάσκας. Με τη χρήση του φαραδικού επιτυγχάνεται τόνωση των μυών, βελτίωση της αιματικής κυκλοφορίας, αύξηση του μεταβολισμού των κυττάρων της περιοχής που το
εφαρμόζουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας ενυδάτωσης της κεράτινης στοιβάδας, αλλά και την αύξηση της διαδερμικής απορρόφησης, διότι αυξάνεται και ο μεταβολισμός των κυττάρων.


Ρώσικα – Russian Stimulation:
O Kots το 1977, παρουσίασε την Ρωσική τεχνική που ως αποτέλεσµα είχε την αύξηση της δύναµης υγειών µυών, ακόµη και µυών αθλητών. Ο ηλεκτρικός µυϊκός ερεθισµός που εφαρµόστηκε ήταν σε συχνότητα 1600-2500 Hz και έδινε διαφοροποιηµένο ηµιτονοειδές διακοπτόµενο ρεύµα. Η Ρωσική τεχνική σήµερα εκφράζεται σαν 10/50/10 δηλαδή 10 δευτερόλεπτα σύσπαση, 50 δευτερόλεπτα ανάπαυση και 10 συσπάσεις ανά συνεδρία. Μπορεί να εφαρµοστεί εµµέσως, δηλαδή µε την µονοπολική µέθοδο ερεθίζοντας τους εν τω βάθει µύες µέσω του κινητικού τους σηµείου και αµέσως δηλαδή µε την διπολική µέθοδο ερεθίζοντας τους επιφανειακούς µεγάλης µάζας µύες.

Για να έχει αποτελέσµατα η Ρωσική τεχνική πρέπει να πληρούνται 2 βασικές προϋποθέσεις :
• Η ένταση του ρεύµατος πρέπει να είναι τόσο υψηλή ώστε να προκαλέσει τετανική σύσπαση σε όλες τις µυϊκές ίνες.
• Για να επιτευχθεί επιστράτευση όλων των µυϊκών ινών το ρεύµα πρέπει να προκαλεί λίγο ή καθόλου πόνο. Για καλύτερα αποτελέσµατα τα ρωσικά πρέπει να χρησιµοποιούνται µαζί µε ασκήσεις και όχι σαν εναλλακτική λύση της άσκησης.