Θεραπεία με Παραφινόλουτρο


Θεραπεία με παραφινόλουτρο


Θεραπεία με Παραφινόλουτρο

Το παραφινόλουτρο είναι μια συσκευή θέρμανσης της παραφίνης με την οποία επιτυγχάνεται αύξηση της θερμοκρασίας επιφανειακά. Εφαρμόζεται κυρίως στην άκρα χείρα και τον άκρο πόδα όπου ο ασθενής βυθίζει το μέλος του μέσα στην υγρή παραφίνη και όταν το βγάζει το κερί στεγνώνει και δημιουργεί ένα ‘γάντι’ το οποίο εγκλωβίζει την θερμότητα και προκαλεί πιο έντονη και για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια τοπική αύξηση της θερμοκρασίας σε σχέση με άλλα μέσα θερμοθεραπείας. Η αύξηση της θερμοκρασίας με τον τρόπο αυτό αυξάνει την ροή του αίματος και την οξυγόνωση της περιοχής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση του μυϊκού σπασμού, τη μείωση του πόνου και της σκληρότητας των αρθρώσεων.

Το παραφινόλουτρο χρησιμοποιείται σε υποξείες και χρόνιες αρθροπάθειες, μετά από κατάγματα (Δακτύλων, καρπού), μετά από ακινητοποίηση για κινητοποίηση αρθρώσεων, σε δύσκαμπτες αρθρώσεις κλπ.
Η χρήση του αντενδείκνυται σε ανοιχτά τραύματα και μολύνσεις του δέρματος, σε αγγειοπάθειες και οξείες φλεγμονές.